Vraag ook steun aan voor uw project
Vergaderdata

Vergaderdata 2020

LET OP: STUKKEN DIENEN UITERLIJK TWEE WEKEN
VOOR DE VERGADERING TE ZIJN INGEDIEND

07 – 01 – 2020

Onder voorbehoud:
16 – 03 – 2020
12– 05– 2020
06 – 07 – 2020
29 – 09 – 2020
08 – 12 – 2020