Vraag ook steun aan voor uw project
Vergaderdata

Vergaderdata 2020

LET OP: STUKKEN DIENEN UITERLIJK TWEE WEKEN
VOOR DE VERGADERING TE ZIJN INGEDIEND

  1. 07-01-2020
  2. 16 – 03 – 2020
  3. 12– 05– 2020
  4. 06 – 07 – 2020
  5. 29 – 09 – 2020 I.V.M. CORONA UITGESTELD
  6. 08 – 12 – 2020