Vraag ook steun aan voor uw project
Een persbericht schrijven

Persbericht schrijven

Inhoud

In een persbericht moet u kort en bondig beschrijven wat u wilt vertellen. Het is belangrijk om een meerwaarde te creëren door iets bijzonders over uw organisatie/activiteiten te vertellen.

Een persbericht;

Heeft PERSBERICHT bovenaan staan;

Heeft een goede, pakkende kop;

Heeft een eerste  alinea (vet) die de belangrijkste informatie bevat: wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe;

Heeft overige alinea’s die een uitwerking zijn op de eerste, inleidende alinea. De verschillende alinea’s bevatten informatie die steeds minder belangrijk wordt;

Is niet langer dan één A4;

Heeft onderaan een scheidingsstreep: noot voor de redactie (contactgegevens);

Wordt niet in de ‘we’-vorm geschreven, maar echt als nieuwsbericht.

Verzending

Maak een verzendlijstje waar het persbericht heen moet.

Kijk in het colofon van kranten en magazines voor contactgegevens.

Bedenk wat een goede timing is: wanneer komt de krant uit en hoe vaak? Houdt rekening met de deadline.

Plak het persbericht zichtbaar in de e-mail (niet als bijlage).

Het persbericht niet in één keer naar de hele adressenlijst sturen, maar altijd apart of als BCC!

Nazorg

Verzamel media waarin aandacht is besteed aan uw persbericht. Dit is handig voor een volgende keer (naam verslaggever noteren).

Is het een lang/mooi artikel geweest waardoor u bijvoorbeeld veel nieuwe deelnemers/ vrijwilligers heeft gekregen? Een telefoontje/mailtje om een compliment te maken wordt zeker gewaardeerd.

Tips

Heeft u contact met een journalist gehad? Vraag zijn/haar naam, telefoonnummer en email-adres!

Werkt u veel samen met de gemeente? Misschien kan/wil de afd. Communicatie, u helpen.

Kijk of u het persbericht kunt verlevendigen met een quote van de voorzitter, initiatiefnemer, of doelgroep.