Vraag ook steun aan voor uw project
Bestuur

Bestuur

Het Bestuur van het Fonds bestaat steeds uit leden woonachtig binnen het werkgebied van het Fonds en met een grote maatschappelijke betrokkenheid met het gebied, dat zij vertegenwoordigen. Het Bestuur stelt een directie aan, die belast is met de dagelijkse gang van zaken. Conform de statuten is er een rooster van aftreden.  Er geldt een maximale zittingsduur van 12 jaar met herbenoeming per vier jaar.  Indien bestuursleden verhuizen buiten de regio én hun activiteiten binnen de regio beëindigen, dienen deze bestuursleden af te treden per 1 januari volgend op de verhuizing.

Huidige bestuursleden

De heer J. Kroes (voorzitter)
Nieuwkoop
De heer P.L.M. Captein (penningmeester)
Alphen aan den Rijn
Mevrouw M. Verkerk-Vandeveen
Leimuiden
Vacature (was: mw. H.M. Kemme)
Koudekerk aan den Rijn
De heer J. Peters
Zwammerdam
De heer A.C.G. Gordijn
Roelofarendsveen
De heer P. Boersma
Alphen aan den Rijn
De heer J. van Lint
Boskoop
De heer J. Göbel
Alphen aan den Rijn

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Vacature: regio Koudekerk aan den Rijn