Vraag ook steun aan voor uw project
Beleid & doelstellingen
De drooggemaakte polder van Aarlanderveen

Beleid & doelstellingen

Stichting Fonds Alphen en omstreken verleent financiële steun aan: concrete, benoembare projecten in de regio Alphen aan den Rijn, die ten goede komen aan de hedendaagse lokale samenleving op het gebied van kunst, cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, sociaal-maatschappelijk/ideëel en educatie.

Fonds Alphen en omstreken

Stichting Fonds Alphen en omstreken heette tot voor kort VSB Fonds Alphen a/d Rijn en omstreken. Dit Fonds is onstaan doordat de Bondsspaarbank zich in 1994 aansloot bij het bank- en verzekeringsconcern Fortis (v/h VSB Groep). Als gevolg van deze samenwerking kwam de Stichting Bondsspaarbank in het bezit van een aanzienlijk kapitaal. Dit kapitaal komt al jaren ten goede aan de samenleving van Alphen aan den Rijn en omstreken. De uitvoering is in de handen van het bestuur van het VSB Fonds Alphen a/d Rijn en omstreken. Helaas zorgt deze naam voor verwarring; er zijn meer fondsen actief onder dezelfde naam. Om deze reden heeft het bestuur gekozen voor een nieuwe naam: Stichting Fonds Alphen en omstreken.

Doelstellingen

Het doel van Stichting Fonds Alphen en omstreken is:
a. het doen van uitgaven in de sociale/ideële/culturele sfeer;
b. het ondersteunen van projecten van algemeen sociaal- maatschappelijk, cultureel of ideëel belang;
c.het beheren van vermogen.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. Aldus de statuten van Stichting Fonds Alphen en omstreken.

Beleidsplan 2023 e.v.