Vraag ook steun aan voor uw project
Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

April 2018

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Over ons

De website www.fondsalphen.nl wordt beheerd door Stichting Fonds Alphen en omstreken. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Onze gegevens zijn:
Stichting Fonds Alphen en omstreken
KvK: 41165427

Fiscaal nummer: 10.53.553
info@fondsalphen.nl

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer u een aanvraag bij ons doet, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. In principe heeft het onze voorkeur dat u alleen ‘zakelijke’ gegevens met ons deelt, dus de gegevens van uw vereniging of stichting.

Wanneer u er toch voor kiest om persoonsgegevens in te vullen, zullen deze door ons verwerkt worden. Wij verwerken in dat geval alleen de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Adres;
Telefoonnummer;
Bankrekeningnummer;
IP-adres.

De gegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft, namelijk het onderhouden van contact en het beoordelen en behandelen van uw aanvraag.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De onderstaande termijnen gelden, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Op het moment dat u persoonsgegevens invult in een account voor een aanvraag, worden deze gegevens opgeslagen in het account. Deze blijven in het account beschikbaar, tot het moment dat u ze wijzigt of het account bij ons opzegt.

Aanvragen worden gedurende 7 jaar bewaard in ons archief, zodat wij op een later moment kunnen terugzien welke aanvragen uw organisatie heeft gedaan.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. De beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken zijn onder andere logische toegangscontrole met wachtwoorden en beveiliging van netwerkverbindingen via SSL.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van ons een deel van de verwerking op zich zullen nemen.

Verwerkers

Wij gebruiken een externe dienst die voor ons nieuwsbrieven verstuurt. Daarnaast maken wij gebruik van externe servers voor de opslag van gegevens. Bovendien gebruiken wij externe e-mailoplossingen en clouddiensten. Ook maken wij gebruik van Google Analytics. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de AVG.

Cookies: Google Analytics

Omdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers deze website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vindt u hier.

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Via de website Your Online Choices  kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Doorgifte aan een derde land

Een deel van de partijen met wie wij gegevens delen, zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Als u aan ons uw toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens van u te verwerken, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen vier weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@fondsalphen.nl.

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Deze klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Links

Op onze website kunt u links of social media buttons naar externe websites aantreffen. Door op een link of button te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.