Fonds Alphen en omstreken

Ondersteuning culturele en maatschappelijke
projecten in de regio Alphen aan den Rijn

Aanvraagformulier
Credits: Rob IJsselstein

Stichting Fonds Alphen en omstreken heette tot voor kort VSB Fonds Alphen a/d Rijn en omstreken. Dit Fonds is onstaan doordat de Bondsspaarbank zich in 1994 aansloot bij het bank- en verzekeringsconcern Fortis (v/h VSB Groep). Als gevolg van deze samenwerking kwam de Stichting Bondsspaarbank in het bezit van een aanzienlijk kapitaal. Dit kapitaal komt al jaren ten goede aan de samenleving van Alphen aan den Rijn en omstreken.

De uitvoering is in de handen van het bestuur van het VSB Fonds Alphen a/d Rijn en omstreken. Helaas zorgt deze naam voor verwarring; er zijn meer fondsen actief onder dezelfde naam. Om deze reden heeft het bestuur gekozen voor een nieuwe naam: Stichting Fonds Alphen en omstreken.

Zoekt u financiële ondersteuning?

Toets hier of uw initiatief in aanmerking komt voor een financiële bijdrage

  • Uw project bevindt zich in de gemeente Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop of Kaag en Braassem.
  • U bent verbonden aan een vereniging of stichting zonder winstoogmerk.
  • Het project is nog niet gestart.
  • Uw project dient een breed maatschappelijk belang.
Check of u voldoet aan de criteria

Recente projecten

Bekijk alle projecten

Stichting Vrienden van het Schoutenhuis – vervanging keuken en bar inrichitng

Project: Verbouwing van de keuken in het schoutenhuis (optimaliseringsslag). Daarnaast is de apparatuur aan het einde van de technische levensduur en aan vernieuwing toe.

Bekijk dit project

Stichting Participe Alphen aan den Rijn – Talent House

Talent House is een initiatief vanuit Participe en valt onder het samenwerkingsverband BOOST. Talent House is een team dat bestaat uit zowel hbo als mbo stagiaires vanuit verschillende opleidingen. In dit team worden de verschillende talenten gebundeld om vernieuwende projecten op te zetten. De stagiaires hebben een andere kijk op het werk in het sociaal domein. Dit team gaat actief de wijk in en zoekt contact met organisaties en buurtbewoners om projecten op te zetten. De stagiaires brengen vanuit verschillende opleidingen een creatief uitgangspunt met zich mee waardoor er anders met vraagstukken wordt omgegaan. Het streven van Talent House is om een vernieuwend aanbod te leveren en een centraal en toegankelijk punt te zijn. Belangrijk bij het opzetten van de projecten is voor Talent House de verbinding. Hiermee wordt de verbinding bedoeld tussen verschillende doelgroepen zoals jong en oud. Talent House biedt o.a.: - Voorlichtingen rondom thema’s als sexting, social media, vervolgopleidingen etc. - Coachingstrajecten voor jongeren - Creatieve oplossingen in de vorm van activiteiten/evenementen in de wijk

Bekijk dit project