Vraag ook steun aan voor uw project
Aanvraagprocedure

Aanvraagprocedure

Aanvragen kunnen alleen digitaal via deze website worden ingediend. Daarvoor hebt u een account nodig. Dit account is GEEN persoonlijk account, maar van uw vereniging of stichting. De inlognaam is het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel. U kunt een account aanmaken op basis van dit nummer en een email-adres. Let op: dit email-adres moet ook toegankelijk blijven als de aanvrager niet meer actief is bij de organisatie. Zoals secretaris@xxorganisatie.nl of info@xxorganisatie.nl. U ontvangt op dit email-adres het wachtwoord voor het account bij het Fonds Alphen en omstreken. (Let op: deze mail komt wel eens in de spam-folder terecht.) Nu kunt u inloggen, de algemene (contact)gegevens invullen en een aantal documenten uploaden (KvK uittreksel en de statuten). Deze gegevens en documenten blijven bewaard in het account. Vervolgens kunt u de informatie over het beoogde project invullen aan de hand van een aantal vragen. Ook hier dient u documenten (o.a. de begroting) te uploaden.

Aanvraag in vier stappen
1. Check hier of u voldoet aan de basisvoorwaarden;
2. Maak een account aan (op basis van inschrijvingsnummer KvK);
3. Vul de contactgegevens in en upload de basisdocumenten (KvK uittreksel en statuten);
4. Beantwoord de vragen over het project en upload de projectdocumenten (begroting en offertes).

U hoeft de aanvraag niet in één keer af te ronden; de ingevulde gevegens worden bewaard. De vragenlijst.

Bijlagen
De bijlagen kunt u toevoegen in PDF formaat. Graag zwart-wit scannen op een lage resolutie (150 dpi) en maximaal 2 mB per bijlage.

Nadat het aanvraagformulier volledig is ingevuld ontvangt de aanvrager een kopie van de aanvraag in de mailbox. Indien u geen kopie ontvangt, is er iets niet goed gegaan. Het Fonds Alphen en omstreken heeft uw aanvraag dan (ook) niet ontvangen.

Voortgang

Het dagelijks bestuur vergadert wekelijks en koppelt (in principe) aanvragen tot € 15.000,- binnen een maand terug. Hogere of afwijkende aanvragen worden voorgelegd aan het algemene bestuur. Het bestuur vergadert 5 à 6 keer per jaar. De vergaderdata vindt u hier. Na de bestuursvergadering krijgt u per mail uitsluitsel over de eventuele toekenning of afwijzing. Bij een toekenning sturen wij u een mail waarin een link staat naar de donatie-overeenkomst. Deze moet u binnen één maand accepteren door er op te klikken, uw gegevens aan te vullen en hem versturen (een klik op de button). In deze mail treft u ook ‘het verzoek tot uitbetaling’ aan. Door te klikken op deze link komt u op de webpagina waar u een aantal documenten moet uploaden (bewijs definitief doorgaan van het project, definitieve begroting & dekkingsplan, de kopiefacturen en het persbericht over uw project). Nadat u dit heeft gedaan zullen wij de toegezegde bijdrage overmaken.

Publiciteit

Indien het Fonds Alphen en omstreken aan uw organisatie een financiële bijdrage toekent is, één van de voorwaarden dat uw organisatie zich actief inspant om uw project en het Fonds Alphen en omstreken meer bekendheid te geven. Wij vragen u de volgende richtlijnen op te volgen. Mocht u vragen hebben over deze richtlijnen, neem dan contact op met Fonds Alphen en omstreken.

Omdat wij graag laten zien aan welke projecten wij hebben bijgedragen ontvangt u van ons nog één keer een mail waarin wij u vragen om enkele foto’s en een korte uitleg van uw project te uploaden. Voorbeelden van ge-uploade projecten.