Vraag ook steun aan voor uw project
Maatschappelijk-ideëelVTV Ridderspoor – Vervangen dak en verwijderen asbest

Wij zijn Fonds Alphen zeer erkentelijk voor de royale bijdrage om dit te kunnen realiseren. Iedere investering die onze vereniging doet moet minimaal duurzaam zijn. Ons verenigingsgebouw heeft nu ook weer de perfecte uitstraling. In slechts drie dagen heeft Fa. Kruiswijk het oude dak vervangen voor het nieuwe.