Vraag ook steun aan voor uw project
Sport & recreatieVoetbalverenging BSC\’68 – Vervangen oude halogeenverlichting door LED

In 2019 zijn twee quickscans (door “Onze Clubkracht” en “De groene club”) uitgevoerd voor de verduurzaming en vergroening van onze vereniging (BSC’68 in Benthuizen). Op basis daarvan hebben wij zelf, gebruikmakend van kennis van leveranciers, een overkoepelend project gedefinieerd waarin vier deelgebieden zijn opgenomen t.w.:

  1. Verbetering (waaronder isolatie van leidingen) van de Cv-installatie als geheel, dit is begin 2021 gerealiseerd;
  2. Vervangingen van LED binnen in de kantine, kleedkamers etc. dit wordt gefaseerd uitgevoerd;
  3. Plaatsen van 216 zonnepanelen, dit is uitgevoerd in oktober 2021;
  4. Vervangen van de oude halogeenlampen in de lichtmasten door Led-lampen (in voorbereiding).

Dit project gaat om stap 4!