Vraag ook steun aan voor uw project
Maatschappelijk-ideëelStichting Vrienden van het Schoutenhuis – vervanging keuken en bar inrichitng

Oktober 2017 bestond het Schoutenhuis tien jaar, een mijlpaal waar met de medewerkers en relaties feestelijk is stilgestaan. In de tien jaar dat we bestaan hebben we vele mensen die bij ons werkzaam zijn een aangepaste en begeleide werkplek kunnen bieden. Momenteel zijn er wekelijks ruim tien cliënten die met onze hulp een steuntje in de rug krijgen om een zo volwaardig mogelijke plek in de Alphense samenleving te kunnen blijven innemen. Vanwege het feit dat steeds meer gasten een bezoek aan onze lunchroom brengen wordt er steeds intensiever van onze keuken en apparatuur, maar ook van onze andere inventaris, gebruik gemaakt.

Het afgelopen jaar hebben we daarom de mogelijkheden onderzocht om te bezien of aan het Schoutenhuis aanpalende ruimte verworven zou kunnen worden om ons concept verder uit te rollen en de ruimte en onze activiteiten verder uit te breiden, waaronder ook de gevoelde behoefte het keukengebied te vergroten. Die wens is echter niet realiseerbaar gebleken.

Daarom zijn we nu toe aan een stap binnen onze beschikbare bedrijfsruimte.

Voor een groot deel is onze apparatuur aan het einde van de technische levensduur, daarnaast is er vanwege de beperkte grootte van onze keuken gekeken of nog een optimaliseringsslag in de functionaliteit gemaakt kan worden om de beperkte ruimte maximaal efficient in te richten. Dat de grens van de technische levensduur wordt benaderd merken we aan een toename van reparatiekosten van de bestaande apparatuur en steeds meer de constatering dat repareren technisch onmogelijk is (niet beschikbaar zijn van onderdelen) of bedrijfseconomisch onverantwoord vanwege de hoogte van reparatiekosten versus de bedrijfswaarde.