Vraag ook steun aan voor uw project
Sport & recreatieStichting Vrienden van de Kleine Oase – tillift

De aanleiding voor deze aanvraag is één van de abonnementhouders met een lichamelijke beperking, zij komt in een scootmobiel naar het zwembad, het zwemmen gaat goed, maar het in en uit het water komen wordt steeds moeilijker. Ook is er een dorpsgenoot met ook een fysieke beperking die wel zou willen zwemmen maar vanwege het moeilijke uit het water komen het niet doet. Wij willen het zwemmen door mensen met een lichamelijke beperking zo veel als voor ons mogelijk is, ondersteunen. Met een tillift wordt de transfer in en uit het water een stuk makkelijker.
Inmiddels zien we ook dat een aantal senioren moeite begint te krijgen om met name uit het bad te komen. Het aantal 65+ abonnement houder is de afgelopen 10 jaar verdubbeld, wij willen deze groep zo lang als mogelijk is, kunnen laten zwemmen. Met een tillift nemen wij een hindernis om niet te komen zwemmen, weg.
Dankzij de ruimhartige bijdrage van Fonds Alphen e.o. zijn we in staat geweest het project uit te voeren en vanaf de start van het seizoen wordt de lift inmiddels bijna wekelijks gebruikt.