Vraag ook steun aan voor uw project
Maatschappelijk-ideëelStichting Voedselbank Aphen aan den Rijn en Omstreken – Aanschaf koelwagen

De strenge eisen van de NVWA aan de koelketen maakte het voor de voedselbank noodzakelijk kritisch te kijken naar vervanging van haar koelaanhanger. Het was namelijk binnen de huidige mogelijkheden niet goed meer mogelijk om aan de gestelde normen voor koel- en diepvries te voldoen.

De aanschaf van de nieuwe koelwagen biedt leveranciers (zoals bedrijven en supermarkten) de garantie dat hun donaties op de juiste wijze worden vervoerd, met als gevolg dat het mogelijk blijft om dergelijke producten aan onze klanten te leveren.

Het mag duidelijk zijn dat de voedselbank niet over de financiële middelen beschikt om een aanschaf van € 50.000,- te bekostigen. Door de meer dan genereuze giften die wij mochten ontvangen van onder andere het FONDS ALPHEN en omgeving.

Namens Bestuur en Raad van Advies zeggen wij alle gulle gevers hartelijk dank.