Vraag ook steun aan voor uw project
Maatschappelijk-ideëelStichting Verenigings Opslag Leimuiden – de bouw van een verenigingsopslag

Leimuiden heeft al decennia een zeer actief verenigingsleven. Dit ontstaat omdat inwoners van Leimuiden zich verbonden voelen met elkaar. Inwoners zoeken elkaar op in hun vrije tijd om met elkaar hun hobby en interesses te delen en voor andere inwoners leuke activiteiten te organiseren.
Dit is geen vanzelfsprekendheid. In veel gemeenten en onderliggende kernen ontbreekt deze samenhang door vergrijzing of simpelweg omdat dit
er nooit geweest is.
Met recht mogen we dus trots zijn in Leimuiden dat we met zoveel verengingen een groot deel van de Lemuidense inwoners bereiken met onze vereniging activiteiten en gelegenheid bieden aan de inwoners om elkaar in ontspannen sfeer te ontmoeten en te genieten.

Na diverse bijeenkomsten met andere verenigingen bleken we gezamenlijke ideeën over opslag van eigendommen te hebben. Met de andere verenigingen: Zwembad de Kleine Oase, Mavileo en de Sint in Leimuiden wordt een gezamenlijk pand gerealiseerd om in de behoefte te voorzien.

Dankzij de steun van Fonds Alphen is realisatie van de VOL een feit en is de bouw gaande en nadert deze de eindfase.