Vraag ook steun aan voor uw project
EducatieStichting Participe Alphen aan den Rijn – Talent House

Het Talent House is een team dat bestaat uit professionals (jongerencoaches) en stagiaires die inzetbaar zijn binnen Alphen a/d Rijn. Het doel van Talent House is om kwetsbare jongeren een stageplek aan te bieden waarin zij hun talenten en kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen. Het team van Talent House is op meerdere plaatsen in de wijk inzetbaar, een vliegende brigade. Bijvoorbeeld in de bibliotheek of bij een wijkcentrum. Het Talent House wordt gerund door jongeren en is voor jongeren die met allerlei vragen zitten en voor jongeren en wijkbewoners die iets willen ontwikkelen in hun eigen wijk. In samenspraak met de wijkbewoners en verschillende professionals wordt het Talent House een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, hun talenten kunnen ontwikkelen en activiteiten samen met wijkbewoners gaan organiseren.

We kiezen bewust voor het inzetten van de stagiaires in de wijken. Onze ervaring is dat de stagiaires zich verbonden en verantwoordelijk voelen als ze ervaren dat ze iets kunnen betekenen voor jongeren en andere wijkbewoners. Hierdoor vergroten we de kans op het succesvol voltooien van de stage en uiteindelijk de opleiding.

We zetten een Talent House team op, waarbij we:
• stage plaatsen creëren voor stagiaires, met specifieke aandacht voor jongeren in kwetsbare situaties;
• Jongeren terecht kunnen met vragen;
• jongeren en buurtbewoners hun talenten ontdekken en versterken door het organiseren van activiteiten.

De doelstellingen van het Talent House:
– Een groei plek voor stagiaires van allerlei niveaus; met specifieke aandacht voor stagiaires in kwetsbare situaties;
– Een ontmoetings- en informatiepunt voor jongeren;
– Activiteiten organiseren waar jongeren en wijkbewoners hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen en deze ook kunnen toepassen.