Vraag ook steun aan voor uw project
Kunst & cultuurStichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland – Beer, een muzikale familievoorstelling met participatieprojecten

beer is in vele opzichten een zeer geslaagd project. Zowel op het gebied van inhoud, productie en organisatie als op het gebied van uitvoer en bereik zijn de belangrijkste doelen gehaald.
Door de reacties van de stakeholders en gebaseerd op eigen ervaring, kan geconcludeerd worden dat de impact verwachtingen van het hele project beer zijn gerealiseerd. Van de voorstelling verwachtten we:
– Jong en oud zal gefascineerd zijn en geraakt worden door het verhaal, de personages, de vormgeving, de zang en de dans.
– Door het onderwerp gaat men nadenken over samenleven met een vreemdeling, over hoe je met iemand omgaat die anders is.
– Kinderen worden zich bewust van wat theater kan betekenen, hoe het je kan raken en alles om je heen kan doen vergeten.
– Jonge talenten met uiteenlopende culturele- en maatschappelijke achtergronden hebben hun ware kracht en capaciteiten ontdekt en zijn aangemoedigd deze verder te ontwikkelen.
– Het publiek is geprikkeld om nog eens naar een theatervoorstelling te gaan.
Van de participatieprojecten :
– Deelnemers hebben ervaren hoe het is je te verplaatsen in een ander en vergroten daardoor hun empathisch vermogen en/of begrip voor een ander.
– Veel jonge deelnemers hebben aan den lijve ondervonden wat toneelspelen is en kijken daardoor met meer belangstelling of begrip naar (podium) kunst.
– Kinderen hebben geleerd te kijken en te luisteren, hun mening te vormen en deze te delen in gesprek met anderen.
– De projecten leveren een bijdrage aan de sociale ontwikkeling van kinderen.
Het project beer dag en het beer debat zijn komen te vervallen en de mini versie beer is alleen toepasselijk gemaakt voor de schooltoneelclub deelnemers en niet landelijk uitgezet als groep 8 musical.
De samenwerking en uitwisseling met het HipHopHuis, Kunstgebouw, Popunie en SEOP zijn door het gebrek aan inzet van een projectleider niet tot volledige ontwikkeling gekomen.
Over en weer zijn zaken op het gebied van publiciteit en marketing uitgewisseld en zijn (gast) docenten ingezet gedurende het repetitie- en uitvoeringsproces.

De verkoop van de voorstelling en het werven van fondsen en sponsors om het project mogelijk te maken was tijdrovend en intensief.
In oktober 2019 hebben alle fondsen de bijgestelde begroting ontvangen en deze is in de financiële verantwoording opgenomen.