Vraag ook steun aan voor uw project
Kunst & cultuurStichting De Zevensprong Nieuwkoop – Inrichting Musuemplein Nieuwkoop

ln de Gemeente Nieuwkoop is, verspreid in het gebied, een aantal musea gelegen. ln de kern Nieuwkoop bevindt zich het Smederijmuseum dat het verhaal vertelt van het ontstaan van de metaalindustrie in de
gemeente. Verder is er het Historisch Genootschap Nieuwkoop en het Poldermuseum. Deze twee musea, gevestigd op De Zevensprong, tonen de geschiedenis van het ontstaan van de droogmakerrij, de veenafgravingen en van de historie van het dorp Nieuwkoop.
Dan was er buiten de gemeentegrenzen van Nieuwkoop, in De Hoef, het Schaats- en Mutsmuseum “Koud aan de Dijk” gevestigd. Dit museum toont de rijke geschiedenis van de schaatssport in al zijn facetten in en rondom de gemeente Nieuwkoop. Het juridisch eigendom hiervan is inmiddels in handen van de Gemeente Nieuwkoop samen met de Stichting De Zevensprong. Ten slotte zijn er vergevorderde plannen om het Timmermuseum “Kom d’r ln”, ook gevestigd in de kern Nieuwkoop, over te nemen.
Het doel van het project is om al deze museumactiviteiten, met de naam “Museumplein”, samen te brengen op de locatie De Zevensprong. Hiermee ontstaat er een samenbundeling van museumactiviteiten, die elkaar aanvullen en versterken. Samen met de aanwezige regionale VVV-organisatie wordt het historisch erfgoed gepromoot en tentoongesteld en wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de identiteit van de regio in het algemeen en de Gemeente Nieuwkoop in het bijzonder.
De Gemeente Nieuwkoop juicht deze initiatieven toe, vooral ook omdat daarmee de identiteit van de Gemeente Nieuwkoop belangrijk versterkt gaat worden.
Deze initiatieven om deze vijf musea te integreren tot één geheel vereisen uiteraard de nodige investeringen die DE Zevensprong als stichting niet volledig zelf kunnen dragen. En daarom is een succesvol beroep gedaan de Stichting Fonds Alphen