Vraag ook steun aan voor uw project
Kunst & cultuurOratoriumkoor Alphen aan den Rijn – Allerzielenconcert op 2 november 2021

Allerzielenconcert Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn op dinsdag 2 november 2021
Oratoriumkoor Alphen heeft de traditie om op 4 mei van de oneven jaren een Requiem uit te voeren. Op 4 mei jl. zouden wij in lijn met deze traditie het Requiem van Fauré zingen. Door corona kon dat helaas niet doorgaan. Omdat wij dit mooie werk toch ten gehore willen brengen sluiten wij aan bij een andere traditie. Namelijk die van Allerzielen.
Allerzielen is een gedenkdag uit de rooms-katholieke traditie. Deze wordt altijd gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht. Het Requiem past hier heel goed bij.
Aangevuld met Cantique de Jean Racine, eveneens van Fauré.  Wij prijzen ons gelukkig dat de coronamaatregelen grotendeels opgeheven zijn, waardoor wij als een van de eerste koren weer een volwaardig concert kunnen geven.