Vraag ook steun aan voor uw project
EducatieCultuurpalet – Cultuurpalet

Onze aanpak: samenwerken en afstemmen
Negen schoolorganisaties; Stichting Morgenwijzer, Stichting Scope scholengroep, Stichting Montessori Onderwijs Zuid Holland (M.Z.H), Stichting Islamitische Basisschool Alphen aan den Rijn e.o. , Stichting Weer Samen Naar School – Samen Werking Verband ‘Rijnstreek’ , Stichting Vrije School Rijnstreek, Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs West Nederland en Stichting Speciaal Onderwijs Leiden) hebben al drie maal een convenant met de stichting Het Cultuurpalet afgesloten. Zo wordt gegarandeerd voor alle school groepen, 1 tot en met 8, een aanbod gecreëerd. De solidariteit onderling maakt dat zowel een kleine als een grote school van het totale aanbod gebruik kan maken. Het huidige convenant loopt tot en met het schoolseizoen 2019-2020.
Het Fonds Alphen aan den Rijn e.o. en de stichting Het Cultuurpalet hebben elkaar gevonden in de overtuiging dat kunst- en cultuur educatie een onmisbaar onderdeel is in het curriculum van een basisschool.
Ruim 7000 kinderen en 37 basisscholen maken dankbaar en met veel plezier gebruik van de ondersteuning van het Fonds Alphen e.o.