Vraag ook steun aan voor uw project
Vacature vice-voorzitter/bestuurslid

Vacature in het bestuur
van Fonds Alphen en omstreken

Fonds Alphen en omstreken is op zoek naar vice-voorzitter, die bekend en/of actief is in de regio Boskoop. Dit bestuurslid dient bovendien bekend te zijn met en affiniteit te hebben met de sectoren: kunst, cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, sociaal-maatschappelijk en educatie. Hij/zij moet zich onafhankelijk kunnen opstellen in relatie tot lokale belangenorganisaties, verenigingen en gemeenten en beschikken over een uitgebreid maatschappelijk/cultureel netwerk in Boskoop en omgeving.

Taken:

Vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid.
Controleert de penningmeester en heeft daarom volledig inzicht in de bankzaken.

Algemene vereisten bestuursleden:

– Minimale leeftijd: 18 jaar;
– Heeft een goede naam en goede referenties;
– Heeft geen strafblad, moet een VOG overleggen;
– Heeft het beheer over zijn eigen goederen;
– Heeft geen (verleden met) gok- en/of alcoholverslaving;
– Is een goede aanvulling op andere bestuursleden;
– Kan goed samenwerken;
– Kan kritiek ontvangen en geven;
– Kan zich neerleggen bij genomen besluiten;
– Kan verantwoording afleggen;
– Is actief in het werkgebied van het Fonds;
– Voor bestuursleden geldt dat zij een brede oriëntatie hebben op de culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.

Functieprofiel:

– Moet kunnen samenwerken en delegeren;
– Beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
– Beschikt over uitstekende vergadertechnieken;
– Beschikt over flexibele instelling en is stressbestendig.

Competentieprofiel:

De vice-voorzitter bezit de volgende competenties:

– Bestuurlijke kennis en ervaring;
– Inzicht in groepsdynamieken en in staat in die dynamiek te bevorderen;
– Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
– Legt verbindingen tussen individuele situaties en maatschappelijke tendensen;
– In de veelheid van informatie kern- en bijzaken kunnen onderscheiden;
– Teamspeler, resultaatgericht en met een besluitvaardige instelling.
– Werkt aan gezamenlijk resultaat door adequaat ruimte te geven en te inspireren;
– In staat de visie van het Fonds te presenteren;
– Is in staat impasses te doorbreken.

Het bestuur vergadert zes keer per jaar in Alphen aan den Rijn. Bestuursleden ontvangen geen beloning, wel ontvangen zij een vacatievergoeding.

Geïnteresseerd?

Indien u interesse hebt in deze bestuursfunctie bij het Fonds Alphen en omstreken verzoeken wij u (uiterlijk 28 januari 2019) een (motivatie)brief met achtergrond-informatie te mailen aan bestuur@fondsalphen.nl. Uit deze motivatiebrief moet blijken dat u voldoet aan het functie- en competentieprofiel zoals hierboven beschreven.

Als u vragen hebt over het fonds of over de vacature kunt u contact opnemen met de secretaris, Kirsten Renaud (info@fondsalphen.nl, 06-10410567).

Download Vacature Bestuurslid