Vraag ook steun aan voor uw project
Vacature bestuurslid

Vacature in het bestuur
van Fonds Alphen en omstreken

Fonds Alphen en omstreken is op zoek naar een bestuurslid.  Dit bestuurslid dient bovendien bekend te zijn met en affiniteit te hebben met de sectoren: kunst, cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, sociaal-maatschappelijk en educatie. Hij/zij moet zich onafhankelijk kunnen opstellen in relatie tot lokale belangenorganisaties, verenigingen en gemeenten en beschikken over een uitgebreid maatschappelijk/cultureel netwerk in het werkgebied van Fonds Alphen en omstreken.

Taken:

  • Bestuursleden fungeren als ambassadeur van het Fonds hun ‘regio’;
  • (mede)Besluiten over ingediende aanvragen;
  • Deelname aan voorkomende werkgroepen.
Algemene vereisten bestuursleden:

– Minimale leeftijd: 18 jaar;
– Heeft een goede naam en goede referenties;
– Heeft geen strafblad, moet een VOG overleggen;
– Heeft het beheer over zijn eigen goederen;
– Heeft geen (verleden met) gok- en/of alcoholverslaving;
– Is een goede aanvulling op andere bestuursleden;
– Kan goed samenwerken;
– Kan kritiek ontvangen en geven;
– Kan zich neerleggen bij genomen besluiten;
– Kan verantwoording afleggen;
– Is actief in het werkgebied van het Fonds;
– Voor bestuursleden geldt dat zij een brede oriëntatie hebben op de culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.

Functieprofiel:

– Moet kunnen samenwerken en delegeren;
– Beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
– Beschikt over uitstekende vergadertechnieken;
– Beschikt over flexibele instelling en is stressbestendig.

Competentieprofiel:

Bestuursleden bezitten de volgende competenties:

–  Bestuurlijke kennis en ervaring;
– Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
– Legt verbindingen tussen individuele situaties en maatschappelijke tendensen;
– Teamspeler, resultaatgericht en met een besluitvaardige instelling.
– In staat de visie van het Fonds te presenteren.

Het bestuur vergadert zes keer per jaar in Alphen aan den Rijn. Bestuursleden ontvangen geen beloning, wel ontvangen zij een vacatievergoeding.

Geïnteresseerd?

Indien u interesse hebt in deze bestuursfunctie bij het Fonds Alphen en omstreken verzoeken wij u (uiterlijk 10 juni 2019) een (motivatie)brief met achtergrond-informatie te mailen aan bestuur@fondsalphen.nl. Uit deze motivatiebrief moet blijken dat u voldoet aan het functie- en competentieprofiel zoals hierboven beschreven.

Als u vragen hebt over het fonds of over de vacature kunt u contact opnemen met de secretaris, Kirsten Renaud (info@fondsalphen.nl, 06-10410567).

Vacature Bestuurslid