Vraag ook steun aan voor uw project
Procedure

Procedure

Om een aanvraag te kunnen doen bij het Fonds Alphen en omstreken moet u eerst een account aanmaken. Voor het aanmaken van een account hebt u het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig en een email-adres. U ontvangt via de mail de inloggegevens. Let op; het komt wel eens voor dat deze mail in de spambox verdwijnt.

Als u met de verkregen gegevens inlogt, kunt u een aantal documenten (statuten, uittreksel KvK) uploaden. Dit is in principe eenmalig. Alleen als er zich wijzigingen voordoen hoeft u de gewijzigde documenten te uploaden. Als u documenten scant, hou dan rekening dat wij alleen documenten van maximaal 5 mB groot kunnen verwerken (tip: scan op lage resolutie en zwart-wit). U zit nu ook een aanvraagformulier. Het is niet nodig dit formulier helemaal in één keer af te ronden; later kunt u opnieuw inloggen en verder gaan.

Nadat het aanvraagformulier volledig is ingevuld ontvangt de aanvrager een kopie van de aanvraag in de mailbox. Indien u geen kopie ontvangt, is er iets niet goed gegaan. Het Fonds Alphen en omstreken heeft de aanvraag dan niet ontvangen. Aanvragen tot € 15.000,- worden (in principe) behandeld in het dagelijks bestuur en maandelijks teruggekoppeld. Aanvragen hoger dan € 15.000,- worden behandeld in het bestuur, tijdens de vergadering. Een overzicht van de vergaderdata vindt u hier.

Publiciteit

Indien het Fonds Alphen en omstreken aan uw organisatie een financiële bijdrage toekent is, één van de voorwaarden dat uw organisatie zich actief inspant om uw project en het Fonds Alphen en omstreken meer bekendheid te geven. Wij vragen u de volgende richtlijnen op te volgen. Mocht u vragen hebben over deze richtlijnen, neem dan contact op met Fonds Alphen en omstreken